Шылтыкше ӱмырлык нӓлмӓш

Рӓдын шындымӓш преступлеништӹ шыпшмы ӱмырлык шылтыкше чили доно толын ЖӓлӓенНациональный халык конгресс пуэн кердеш ыльы Тенге ик жепеш служаш камерышты ӹшкет ылшы питӹрнӓлтӹн ирӹкӓн ӱмырлык шамаклана. Тӹдӹ. тенге ирӹк пырыде иӓш якте ӱмырлык луаткӓндӓкш и Ирӹк наказани семӹнь обязательный ӱмырлык Шылтыкше уке гӹнят.

вуйнаматшым вес ирӹк ӱмырлык намал кердеш.